V roce 2012 BYL v Lednici Jesus Christ Superstar

První ročník Muzikálů v Lednici byl ve znamení světově proslulé rockové opery Jesus Christ Superstar v podání Městského divadla Brno. Biblický příběh vychází z Nového zákona a zpracovává posledních sedm dní života Ježíše Krista z pohledu toho, kdo jej nakonec zradil – Jidáše Iškariotského. Je postaven na stěžejních momentech Ježíšových posledních dní, jako je příjezd do Jeruzaléma, vyhnání překupníků z chrámu, poslední večeře, Jidášova zrada v Gethsemanské zahradě, stejně jako soud Piláta, Heroda, bičování a následné ukřižování. Protože představení Jesus Christ Superstar sklidilo u lednického zámku obrovský úspěch i navzdory mírné nepřízni počasí, rozhodli jsme se v pořádání muzikálů v prostranství lednického zámku pokračovat a připravovat další ročník.